Väljs "TARGET=hemsidor" kommer sidorna upp här. Om "TARGET=TOP" (standard) kommer de upp i ett eget fönster

(länken till kåren, nederst till vänster, har "TARGET=hemsidor")

Sidan uppdaterades senast

98 05 02