Poesisidan
 
Tystnaden är tyst  

Tystnaden är tyst  
ljud utan ord  
tysta ljud  
hörs inte  
men de finns  
de märks bara  
i tystnaden  
märks bara  
i ensamheten  
måste upplevas  
i tystnaden 

måste upplevas  
i ensamheten  
måste upplevas  
en nödvändighet  
för erfarenhet  
att vara ensam att vara tyst  
värdefullt  
viktigt  
ljud i tystnaden  
tysta ljud  
hörs inte  
märks. 
 
 Kan inte ens fåglarna hålla sams      

Det är vår och fåglarna sjunger
när jag ser mig omkring ser jag skönhet
men ändå, långt härifrån
slåss och krigar man.
Nu lyssnar jag på fågelsången
det låter som om de bråkar
de kvittrar hårda ord till varandra
kan inte ens fåglarna hålla sams?                                                                                  
Fåglarna bråkar här
och människorna bråkar där                                                                          Tillbaka till Åsas hemsida
kan ingen varelse hålla sams
här i vår vackra värld?