Mina Elevarbeten


 Abirs hemsida    Mitt fotoalbum    Mina animeringar

Mina länkar  Min gästbok


 

Ja här följer då ett axplock på mina alster. De kan vara bra att kolla igenom i fall ni skall skriva om något liknande. Annars är de flesta av dem ganska personligt skrivna , så om ni vill lära känna mig, är detta en bra början. Min personliga favorit är den pedagogiska uppsatsen om helhet. Skriv gärna och berätta vad ni tycker om uppsatserna, och om ni har haft någon nytta av dem. Min e-post adress är: abir@spray.se

Pedagogik

Historia

Geografi

Samhälle

Övrigt

Om helhet

Den starka staten och enväldiga kungar

Svenskt näringsliv och Sverige i Europa

Med vilka metoder skall samhället förändras?

Elsas dagbok  1927

Min lärarfilosofi 95

De tidiga flodkulturerna

Hebei med Beijing och Tianjin

Lite om "Gemeinschaft och Gesellschaft"

Lite om existensialismen

Min lärarfilosofi 97

Det medeltida samhällets framväxt

Människans påverkan på naturen

Sex olika perspektiv på de mänskliga handligarnas ursprung

Vietnamnkriget

Min uppfattning om fenomenografi

Min historiesyn 96

Naturresurser och kretslopp

Om användarperspektivet i massmediaforskningen

Sokrates

Referat till boken vetenskapsteori för nybörjare

Familjeliv och dubbelmoral 1500-1900

Läckande gruvavall, ett problem i Bersbo

Närpolisen i Storbritannien

Piaget och Vygotskij -en jämförelse

Genus i historisk forsking

Skogsvårdens påverkan på havsörnens överlevnad

Min prakiska yrkesteori

Från mejerska till mejerist

-kvinnohistoia

Nationsbyggande i Europa

Abortkommitén 1934

 

 


Till Abirs hemsida